Over ons

Waarom Aalternatief

Elke ouder droomt een mooie toekomst voor zijn kind. Wij niet anders. Alleen zijn onze kinderen net iets anders. Onze kinderen hebben namelijk een beperking.

Nog meer dan andere ouders vragen wij ons af: wat als ze groot zijn? Wat na school? En vooral: wat als wij er later zelf niet meer zijn? Als ouder laten die vragen je nooit los. De toekomst van jongeren met een beperking is vandaag ook onzeker. Vlaanderen telt veel prima dagcentra, woon- en zorgvoorzieningen voor personen met een beperking. Helaas bestaan er ook lange wachtlijsten voor die voorzieningen.

Daarom beslisten wij, een groepje ouders, om samen op zoek te gaan naar een alternatief. Meer nog, om samen zelf aan een toekomst te bouwen voor onze kinderen.

Met Aalternatief willen we voor hen na school een nieuwe thuis creëren waar ze met prima zorg worden omringd. Een plek waar ze, samen met leeftijdsgenoten, kunnen deelnemen aan een stimulerende dagbesteding. Kortom, een waardevol alternatief voor hun huidig nest.

Onze droom is dus nog niet meteen gerealiseerd, maar ons einddoel is duidelijk: het welzijn van onze kinderen verzekeren. Dat moeten we gewoon doen!

 

Groepsfoto van de jongeren van Aalternatief met hun ouders

Ontstaan

Onze kinderen hebben allemaal een motorische en/of licht tot matig mentale beperking. Enkele naderen ondertussen de 21 jaar, een leeftijd waarop de zoektocht naar een perspectief na de school dus heel concreet wordt.

Ze lopen (of liepen) allen school in Ten Dries in Landegem. Hier ontstond ook de kiem voor ons project. In 2015 namen enkele ouders het initiatief om te polsen naar de interesse van andere ouders om samen een woonzorgproject op te starten. Uit een enquête bleek de driehoek Deinze-Aalter-Drongen de ideale locatie voor de toekomstige thuis voor onze kinderen. Na verder overleg kwamen we ook tot een gemeenschappelijke visie op wat we willen bereiken, en begin 2017 was de oprichting van onze vzw Aalternatief een feit.

Vandaag verkennen we de woonmogelijkheden in de regio. Verder analyseren we welke zorg elk kind precies nodig heeft om een betere kijk te krijgen op het kostenplaatje.

Onze droom is dus nog niet meteen gerealiseerd, maar ons einddoel is duidelijk: het welzijn van onze kinderen verzekeren. Dat moeten we gewoon doen!

Waar gaan we voor?

Met Aalternatief willen we een eigen plek creëren voor onze kinderen na hun schooltijd . Een warme en veilige thuis voor jongeren onder elkaar, met de nodige professionele zorg. We houden het graag kleinschalig, met een project voor 10 tot maximum 15 jongeren.

We kiezen voor een aangepaste, rolstoeltoegankelijke en eigentijdse woonst die bovendien goed gelegen is: de oude Muziekschool in Aalter. Vlak in het centrum. Zo kunnen onze jongeren zich er integreren, en actief deelnemen aan het lokaal leven. In Aalter, dicht bij hun huidige thuis, kunnen onze kinderen ook hun opgebouwd sociaal netwerk behouden.

Bovendien willen we dat onze jongeren hun dag op een zinvolle manier kunnen invullen, en dat ze hierin gestimuleerd worden. Elk kind heeft natuurlijk eigen interesses en capaciteiten, maar ook eigen, specifieke noden op vlak van zorg en begeleiding. Daarom kan enkel maatwerk ervoor zorgen dat iedere jongere alle kansen krijgt om zijn of haar talenten verder te ontwikkelen.

Ons innovatief project moet zorgen voor voldoende prikkels en gezonde afwisseling in de dagbesteding. Niet alles moet en kan daarbij in groep gebeuren. Iedere jongere wil ook wel eens lekker zijn ding doen, of zich terugtrekken in zijn eigen stek. De nieuwe thuis moet daarom een goede mix bieden tussen voldoende privacy en sociale interactie.

Met Aalternatief nemen wij, ouders, de toekomst van onze kinderen in eigen handen.  Dit betekent dat we de regie willen voeren over de opstart en realisatie van ons woonzorgproject, en nadien ook willen waken over de continuïteit. Op die manier willen we de levenskwaliteit van onze kinderen (blijven) garanderen.

We kunnen dit echter niet alleen. Enkel met de steun en hulp van velen,  professionals, vrijwilligers en sympathisanten, hebben we kans op slagen. Onze jongeren doen zelf natuurlijk ook hun zegje in dit alles. Ten slotte is het bovenal hun project!

Interesse als ouder?

Geloof je als ouder van een jongere met een beperking ook in ons project? Neem dan gerust contact met ons op.
Momenteel bestaat onze groep uit 7 jongeren, terwijl we mikken op 10 tot 15 deelnemers. Er zijn dus nog enkele plaatsen vrij.
In een volgende fase voorzien we een aanvulling van onze groep. We brengen je hiervan dan op de hoogte