Infoavond Aalternatief WORDT VERPLAATST NAAR DONDERDAGAVOND 23 APRIL

Ben je ouder van een jongere met een beperking?
Ook op zoek naar een waardevolle toekomst voor je kind na de schoolperiode?
Kijk je uit naar een kleinschalig, innovatiefwoonproject, gericht op inclusie en de verdere ontplooiing van je kind? Dan moet je bij Aalternatief zijn!

Momenteel hebben wij nog enkele plaatsen vrij in ons woonproject en willen wij onze groep uitbreiden met andere enthousiaste jongeren (en hun ouders).

Aalternatief is een initiatief van een groepje ouders. Wij hebben allemaal een kind met een motorische en/of lichte tot matige verstandelijke beperking. Samen willen wij een nieuwe thuis voor onze jongeren creëren na school. We nemen hiervoor de regie in eigen handen.

In Aalter, dichtbij familie en vrienden, willen wij een aangepaste, eigentijdse woonst voor hen inrichten. Vlakbij het centrum en goed ingebed in het lokale leven zodat onze jongeren zich er kunnen integreren.

Wij willen een warm en veilig nest waar ze met zorg omringd worden. Wij streven naar maatwerk op het vlak van zorg en begeleiding en naar een gezonde afwisseling in de dagbesteding. Daarom houden wij Aalternatief bewust kleinschalig: wij mikken op een 10 tot 15 jongeren.

Tijdens de infoavond lichten wij verder toe waarvoor Aalternatief staat en waarvoor wij gaan. Na de infosessie is er nog gelegenheid om ons individueel vragen te stellen.

Interesse? Kom dan beslist naar onze infoavond
in het Emmaüsinstituut, Sint-Gerolflaan 20 te
Aalter op 17 maart van 19.30 tot 22 uur

Schrijf je in voor de infosessie

Meer info via info@aalternatief.be
www.aalternatief.be